Wij gaan kosteloos voor u op zoek
naar passend werk

Belangrijk om te weten voordat u gaat solliciteren

Werken via Noord Uitzendbureau betekent dat u tijdelijk in dienst bent bij Noord Uitzendbureau B.V. U werkt bij één van onze opdrachtgevers en wij (Noord Uitzendbureau) betalen uw salaris. In de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten zijn uw rechten en plichten als uitzendkracht vastgelegd. Dit betekent dat u een salaris krijgt wat gelijk is aan dat voor vaste medewerkers binnen het bedrijf waar u werkt. Ook alle andere belangrijke zaken zijn goed geregeld. Uw vaste contactpersoon op één van onze vestiging kan u er alles over vertellen.

Kost het iets als ik mij inschrijf?
Nee, wij gaan kosteloos voor u op zoek naar passend werk.

ik wil mij inschrijven

Schrijf u nu gratis in

Wat als ik ziek word?
Als u ziek bent neemt u contact op met het bedrijf waar u werkt en met Noord Uitzendbureau vóór 9.30 uur ‘s morgens. Wij geven uw ziekmelding dezelfde dag door aan het UWV. De eerste ziektedag is voor eigen rekening, de tweede ziektedag is verdisconteerd met uw loon. U ontvangt een toeslag voor deze wachtdag. Voor administratief personeel is dit 0,71%, voor technisch/industrieelpersoneel is dit 1,16% van het bruto uurloon.
Vanaf de derde dag neemt het UWV de loondoorbetalingverplichting over. Dit houdt in dat over de laatste 13 weken voorafgaand van de ziekte een gemiddeld dagloon wordt berekend. Daarvan wordt 70% uitgekeerd. Dit ontvangt u rechtstreeks van het UWV. Noord Uitzendbureau vult dit aan tot 90%. Op de dag dat u weer aan de slag gaat, geeft u een herstelmelding door aan ons.

Hoe zit het met verzekeringen als ik ga werken?
Wij zijn verplicht een risico-inventarisatie te houden naar de arbeidsomstandigheden bij onze opdrachtgevers. Deze moeten voldoen aan de wettelijke eisen en dit moet tevens op papier vastgelegd zijn. Bij de start ontvangt u een kopie. Tijdens het werk valt u onder de aansprakelijkheidsverzekering van onze opdrachtgever.

Heb ik recht op vakantiegeld?
Naast uw bruto uurloon heeft u ook recht op reserveringen. Deze reserveringen zijn opgebouwd uit vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim en feestdagentoeslag. U kunt deze laten uitbetalen wanneer u stopt met werken of met vakantie gaat. De reserveringen vindt u terug op de salarisstrook.

Kan ik me alleen aanmelden voor tijdelijk werk?
Wij bemiddelen zowel voor tijdelijk- als voor vast werk. U kunt zelf aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Noord Uitzendbureau streeft er naar om uw wensen te realiseren. In de meeste gevallen zult u beginnen als uitzendkracht. Eén op de drie uitzendkrachten vindt een vaste baan na een uitzendperiode.

Specifiek voor 65plussers


Kan ik werken als ik 65 ben of ouder?

Ja dat kan. Voor 65plussers hoeven geen premies te worden afgedragen, waardoor bedrijven minder hoeven te betalen.

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn pensioen en AOW?
U mag zoveel bijverdienen als u wilt. Wel betaalt u belasting en zorgpremie.

Val ik onder sociale verzekeringen zoals WW en WIA?
Nee, er worden dan ook geen premies afgedragen.